Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 20 Tachwedd 2017 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Cadeirydd Yn bresennol
Nathan Gill AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Nia Moss Ymchwilydd Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rebecca Evans AC Tyst Disgwyliedig
Ian Williams Tyst Disgwyliedig
Katie Wilson Tyst Disgwyliedig