Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20 Medi 2017 09.00, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Yr Athro Michael Waters Tyst Yn bresennol
Dr Kevin Palmer Tyst Yn bresennol
Anna Brychan Tyst Yn bresennol
Betsan O'Connor Tyst Ymddiheuriadau
Alan Edwards Tyst Yn bresennol
Rhys Howard Hughes Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Disgwyliedig
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joe Champion Ymchwilydd Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Laura Davies Ymchwilydd Disgwyliedig
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig