Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7 Gorffennaf 2011 09.00, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ty Hywel – Ystafell Bwyllgora 4

Cyswllt:    Steve George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black Aelod Yn bresennol
Simon Thomas Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Yn bresennol
Antoinette Sandbach Aelod Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Olga Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol