Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12 Ionawr 2017 09.30, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Martha Howells
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mark Reckless AC Cadeirydd Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
Dai Davies Tyst Yn bresennol
Stephen James Tyst Yn bresennol
Arfon Williams Tyst Yn bresennol
Adrian Barsby Tyst Yn bresennol
Angela Charlton Tyst Yn bresennol
Nick Fenwick Tyst Yn bresennol
Tony Davies Tyst Yn bresennol
Martin Bishop Tyst Yn bresennol
Frances Winder Tyst Yn bresennol
Dr Tim Peppin Tyst Yn bresennol
Y Cynghorydd, Jamie Adams Tyst Yn bresennol
Goronwy Edwards Tyst Yn bresennol
Dafydd Grufydd Tyst Yn bresennol
Alun Davidson Clerc Disgwyliedig
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Disgwyliedig
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Disgwyliedig
Wendy Dodds Ymchwilydd Disgwyliedig
Sean Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol