Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27 Chwefror 2017 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies AC Cadeirydd Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Ymddiheuriadau
Nathan Gill AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Dirprwy Glerc Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Joe Champion Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Alun Davies AC Tyst Yn bresennol
Tania Nicholson Tyst Yn bresennol
Catherine Lloyd Tyst Yn bresennol
Mair Roberts Tyst Yn bresennol