Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 2 Mawrth 2017 09.30, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Jon Antoniazzi
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Disgwyliedig
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Dr Frank Atherton Tyst Yn bresennol
Dr Heather Payne Tyst Yn bresennol
Dr Chris Llewelyn Tyst Yn bresennol
Catherine Davies Tyst Yn bresennol
Gareth Morgans Tyst Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Elizabeth Bowen-Dack Tyst Yn bresennol
Hywel Dafydd Tyst Yn bresennol
Meri Huws Tyst Yn bresennol
Huw Gapper Tyst Yn bresennol
Rhiannon Walker Tyst Yn bresennol
Jon Antoniazzi Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Chris Jones Public Disgwyliedig