Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Chwefror 2017 09.30, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Jon Antoniazzi
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Absennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Meilyr Rowlands Tyst Yn bresennol
Claire Morgan Tyst Yn bresennol
Simon Brown Tyst Yn bresennol
Tim Pratt Tyst Yn bresennol
Maureen Harris Tyst Yn bresennol
Rob Williams Tyst Yn bresennol
Jon Antoniazzi Clerc Yn bresennol
Gareth Rogers Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Hasera Khan Aelod Disgwyliedig
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig