Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 23 Tachwedd 2016 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Simon Thomas AC Cadeirydd Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Eluned Morgan AC Aelod Ymddiheuriadau
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Steffan Lewis AC Aelod Ymddiheuriadau
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Ymddiheuriadau
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol