Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 3 Tachwedd 2016 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Simon Thomas AC Cadeirydd Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Eluned Morgan AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Steffan Lewis AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Isobel Garner Tyst Yn bresennol
Steve O'Donoghue Tyst Yn bresennol
Huw Vaughan Thomas Tyst Yn bresennol
Kevin Thomas Tyst Yn bresennol
Natasha Davies Tyst Yn bresennol
Anne Meikle Tyst Yn bresennol
Toby Roxburgh Tyst Yn bresennol
Vanessa Young Tyst Yn bresennol
Gary Doherty Tyst Yn bresennol
Eifion Williams Tyst Yn bresennol
Steve Webster Tyst Yn bresennol
Mark Drakeford AC Tyst Yn bresennol
Andrew Hewitt Tyst Yn bresennol
Gareth McMahon Tyst Yn bresennol