Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5 Hydref 2016 08.45, Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Simon Thomas AC Cadeirydd Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Eluned Morgan AC Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Yn bresennol
Steffan Lewis AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Nick Bennett Tyst Yn bresennol
Susan Hudson Tyst Yn bresennol
David Meaden Tyst Yn bresennol
Claire Clancy Tyst Yn bresennol
Suzy Davies AC Tyst Yn bresennol
Nia Morgan Tyst Yn bresennol