Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 12 Medi 2016 14.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Deputy Clerk: Ruth Hatton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Dai Lloyd AM
David Melding AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Naomi Stocks Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol