Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2016 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Mark Reckless AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Michelle Brown AC yn dirprwyo
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Sarah Hatherley Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth Rogers Ail Glerc Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Kirsty Williams AC Tyst Disgwyliedig
Owen Evans Tyst Disgwyliedig
Steve Vincent Tyst Disgwyliedig
Carl Sargeant AC Tyst Disgwyliedig
Huw Morris Tyst Disgwyliedig
Albert Heaney Tyst Disgwyliedig
Jo-anne Daniels Tyst Disgwyliedig