Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 5 Tachwedd 2015 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AM Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AM Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AM Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Ymddiheuriadau
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Isobel Everett Tyst Yn bresennol
Huw Vaughan Thomas CBE Tyst Yn bresennol
Kevin Thomas Tyst Yn bresennol
Steve O'Donoghue Tyst Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Richard Bettley Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol