Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 7 Hydref 2015 08.45, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AM Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AM Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AM Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Ymddiheuriadau
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Nick Bennett Tyst Yn bresennol
Susan Hudson Tyst Yn bresennol
David Meaden Tyst Yn bresennol
Martin Warren Tyst Yn bresennol
Jason Piper Tyst Yn bresennol
Kay Powell Tyst Yn bresennol
Richard Beech Tyst Yn bresennol
Richard Bettley Ymchwilydd Yn bresennol
Helen Jones Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol