Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 1 Hydref 2015 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AM Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AM Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AM Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Jenny Rathbone AM
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Eleanor Emberson Tyst Yn bresennol
Colin Miller Tyst Yn bresennol
Neil Broadfoot Tyst Yn bresennol
Geoff Yapp Tyst Yn bresennol
Doug Stoneham Tyst Yn bresennol
Isobel Moore Tyst Yn bresennol
Rebecca Favager Tyst Yn bresennol
John Cullinane Tyst Yn bresennol
Claire Thackaberry Tyst Yn bresennol
David Melding AC Tyst Yn bresennol
Claire Clancy Tyst Yn bresennol
Nicola Callow Tyst Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Richard Bettley Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol