Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 17 Medi 2015 08.45, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AM Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AM Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AM Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Jane Hutt AC Tyst Yn bresennol
Sean Bradley Tyst Yn bresennol
Richard Clarke Tyst Yn bresennol
Jeff Andrews Tyst Yn bresennol
David Phillips Tyst Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Richard Bettley Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Lakshmi Narain Cynghorwr Technegol Yn bresennol
Gerald Holtham Cynghorwr Technegol Yn bresennol