Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 27 Ebrill 2015 13.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Dipwyr Clerc: Ruth Hatton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
William Powell AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Naomi Stocks Ail Glerc Disgwyliedig
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Mark Drakeford AS Tyst Yn bresennol
David Pritchard Tyst Yn bresennol
Kate Johnson Tyst Yn bresennol
Lindsay Whittle AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Anna Hind Tyst Yn bresennol