Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25 Chwefror 2015 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AC Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AS Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Ian Summers Cynghorwr Arbenigol Yn bresennol
Jane Hutt AS Tyst Yn bresennol
Matthew Denham-Jones Tyst Yn bresennol
Gawain Evans Tyst Yn bresennol
Lyn Cadwallader Tyst Yn bresennol
Daniel Hurford Tyst Yn bresennol