Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21 Ionawr 2015 09.00, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies AC Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Christine Chapman AC Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Yn bresennol
Alun Ffred Jones AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay AC Aelod Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Richard Bettley Ymchwilydd Yn bresennol
Martin Jennings Ymchwilydd Disgwyliedig
Nick Bennett Tyst Yn bresennol
Susan Hudson Tyst Yn bresennol
Katrin Shaw Tyst Yn bresennol
Ian Summers Cynghorwr Annibynnol Yn bresennol