Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 23 Mawrth 2015 13.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Dipwyr Clerc: Ruth Hatton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
William Powell AM Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Daniel Greenberg Cynghorwr Arbenigol Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Carwyn Jones AC Tyst Yn bresennol
Jeff Godfrey Tyst Yn bresennol
Dylan Hughes Tyst Yn bresennol