Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11 Rhagfyr 2014 09.00, Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Sarah Beasley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Christine Chapman AC Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Jocelyn Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd William Graham AC yn dirprwyo
William Graham AM Aelod Yn bresennol
Mike Hedges AC Aelod Ymddiheuriadau
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AC Aelod Yn bresennol
Gwenda Thomas AC Aelod Ymddiheuriadau
Rhodri Glyn Thomas AC Aelod Yn bresennol
Sarah Beasley Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Rhys Iorwerth Ymchwilydd Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Helen Roberts Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Nick Bennett Tyst Yn bresennol
Susan Hudson Tyst Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu