Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 3 Tachwedd 2014 14.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Deputy Clerk: Ruth Hatton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
David Melding AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
William Powell AM Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu