Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 29 Medi 2014 13.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Deputy Clerk: Ruth Hatton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
David Melding AC Cadeirydd Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Eluned Parrott AC yn dirprwyo
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol Paul Davies AC yn dirprwyo
Suzy Davies AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Paul Davies AC yn dirprwyo
Paul Davies AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Jocelyn Davies AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Simon Thomas AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Jocelyn Davies AC yn dirprwyo
Eluned Parrott AC Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Leighton Andrews AC Tyst Yn bresennol
Sarah Rhodes Tyst Yn bresennol
Rhys Davies Tyst Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Francesca Rowley Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu