Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 30 Mehefin 2014 14.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Deputy Clerk: Ruth Hatton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding AC Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Julie James AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Mick Antoniw AM
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Eluned Parrott AM Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Pembridge Ymchwilydd Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Ymddiheuriadau
Sian Donne ASSS Disgwyliedig
Karen Roberts ASSS Disgwyliedig