Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 9 Mehefin 2014 13.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Deputy Clerk: Ruth Hatton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding AC Cadeirydd Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Simon Thomas AM
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
Julie James AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Mick Antoniw AM
Mick Antoniw AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Eluned Parrott AM Aelod Ymddiheuriadau
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Carl Sargeant AC Tyst Yn bresennol
Alyn Williams Tyst Yn bresennol
Helen Kellaway Tyst Yn bresennol
Darren Millar AC Tyst Yn bresennol
Gareth Howells Tyst Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Ruth Hatton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Matthew Richards Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Alys Thomas Ymchwilydd Yn bresennol