Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 2 Gorffennaf 2014 09.15, Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Claire Morris
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
William Graham AM Cadeirydd Yn bresennol
Mick Antoniw AC Aelod Disgwyliedig
Byron Davies AM Aelod Disgwyliedig
Keith Davies AM Aelod Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Julie James AC Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott AM Aelod Yn bresennol
David Rees AC Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol
Siân Phipps Clerc Disgwyliedig
Claire Morris Ail Glerc Yn bresennol
Richard Watkins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Anne Thomas Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol
David Alston Tyst Yn bresennol
Rebecca Brough Tyst Yn bresennol
James Byrne Tyst Yn bresennol
John Griffiths AC Tyst Yn bresennol
Marilyn Lewis Tyst Yn bresennol
Linda Tomos Tyst Yn bresennol
Sian Tomos Tyst Yn bresennol