Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2013 09.30, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Bethan Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jocelyn Davies Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black Aelod Yn bresennol
Christine Chapman Aelod Yn bresennol
Paul Davies Aelod Yn bresennol
Mike Hedges Aelod Yn bresennol
Ann Jones Aelod Yn bresennol
Julie Morgan Aelod Yn bresennol
Simon Thomas Aelod Yn bresennol
Huw Lewis AC Tyst Yn bresennol
Chris Jones Tyst Yn bresennol
Neil Surman Tyst Yn bresennol
Bethan Davies Clerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Anne Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Disgwyliedig
Martin Jennings Ymchwilydd Disgwyliedig
Eleanor Roy Ymchwilydd Disgwyliedig
Susan Morgan Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig