Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 1 Mai 2013 09.30, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Polisi: Claire Morris
/ Legislation: Elizabeth Wilkinson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Ann Jones Cadeirydd Yn bresennol
Angela Burns Aelod Ymddiheuriadau
Keith Davies Aelod Yn bresennol
Suzy Davies Aelod Yn bresennol
Rebecca Evans Aelod Yn bresennol
Bethan Jenkins Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle Aelod Yn bresennol
David Rees Aelod Yn bresennol
Aled Roberts Aelod Yn bresennol
Simon Thomas Aelod Yn bresennol
Claire Morris Clerc Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Ffion Emyr Bourton Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Anne Thomas Ymchwilydd Yn bresennol