Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 20 Tachwedd 2023 09.30, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Vikki Howells MS Cadeirydd Yn bresennol
Natasha Asghar MS Aelod Yn bresennol
John Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Peredur Owen Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Meriel Singleton Clerc Yn bresennol
Bethan Garwood Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig