Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20 Medi 2023 09.30, Y Pwyllgor Cyllid

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Owain Roberts
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Peredur Owen Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Yn bresennol
Owain Roberts Clerc Yn bresennol
Cerian Jones Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Disgwyliedig
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Adrian Crompton Tyst Yn bresennol
Dr Kathryn Chamberlain Tyst Yn bresennol
Kevin Thomas Tyst Yn bresennol
Ann-Marie Harkin Tyst Yn bresennol
Jonathan Athow Tyst Yn bresennol
Katherine Gross-Niklaus Tyst Yn bresennol