Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12 Ionawr 2023 09.30, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llyr Gruffydd MS Cadeirydd Yn bresennol
Janet Finch-Saunders MS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies MS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Heledd Fychan MS
Heledd Fychan AS Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone MS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson MS Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Elizabeth Wilkinson Ail Glerc Yn bresennol
Andrea Storer Dirprwy Glerc Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Liana Cipcigan Tyst Yn bresennol
Neil Lewis Tyst Yn bresennol
Geoff Ogden Tyst Yn bresennol
Dr Roisin Willmott Tyst Yn bresennol
Malcolm Bebbington Tyst Yn bresennol
Paul Bevan Tyst Yn bresennol
Olly Craughan Tyst Yn bresennol
Benjamin Godfrey Tyst Yn bresennol
David Wong Tyst Yn bresennol
Andrew Morgan Tyst Ymddiheuriadau