Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 7 Tachwedd 2022 09.00, Pwyllgor y Llywydd

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhys ab Owen MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Janet Finch-Saunders MS Aelod Yn bresennol
Peredur Owen Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson MS Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Meriel Singleton Clerc Yn bresennol
Bethan Garwood Dirprwy Glerc Yn bresennol
Craig Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Dame Elan Closs Stephens CBE Tyst Yn bresennol
Shaun McNally Tyst Yn bresennol
Rhydian Thomas Tyst Yn bresennol
Kieran Rix Tyst Yn bresennol