Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11 Mawrth 2013 14.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Williams
Deputy Clerk: Francesca Rowley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies Aelod Ymddiheuriadau
Julie James Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Vaughan Gething yn dirprwyo
Vaughan Gething Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Eluned Parrott Aelod Yn bresennol
Simon Thomas Aelod Yn bresennol
Yr Athro Norman Doe Public Yn bresennol
Yr Athro Thomas Glyn Watkin Public Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Francesca Rowley - Committees Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson ASSS Yn bresennol
Owain Roberts Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Yn bresennol