Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28 Tachwedd 2022 09.30, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Vikki Howells AS Cadeirydd Disgwyliedig
Natasha Asghar AS Aelod Disgwyliedig
John Griffiths AS Aelod Disgwyliedig
Peredur Owen Griffiths AS Aelod Disgwyliedig
Meriel Singleton Clerc Disgwyliedig
Bethan Garwood Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Huw Williams Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig