Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21 Medi 2022 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant MS Cadeirydd Yn bresennol
James Evans MS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones MS Aelod Yn bresennol
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Yn bresennol
Sioned Williams MS Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Hughes Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Ian Morgan Tyst Yn bresennol
Elaine Carlile Tyst Yn bresennol
David Jones Tyst Yn bresennol
Philip Blaker Tyst Yn bresennol
Jo Richards Tyst Yn bresennol