Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11 Mai 2022 08.45, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Mabon ap Gwynfor MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Yn bresennol
Sam Rowlands MS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol
Bonnie Williams Tyst Yn bresennol
Julie James MS Tyst Yn bresennol
Debra Carter Tyst Yn bresennol
Neil Hemington Tyst Yn bresennol
Huw Maguire Tyst Yn bresennol