Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 4 Mai 2022 09.00, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant AS Cadeirydd Yn bresennol
James Evans AS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones AS Aelod Yn bresennol
Ken Skates AS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams AS Aelod Yn bresennol
Sioned Williams AS Aelod Yn bresennol
Heledd Fychan AS Aelod Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Jeremy Miles AS Gweinidog Yn bresennol
Jane Hutt AS Gweinidog Yn bresennol
Alessandro Ceccarelli Tyst Yn bresennol
Kirsty Davies-Warner Tyst Yn bresennol
Sian Jones Tyst Yn bresennol
Emily Keoghane Tyst Yn bresennol
Zsanett Swain Tyst Yn bresennol