Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 6 Mehefin 2022 13.30, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Rachael Davies
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jenny Rathbone MS Cadeirydd Yn bresennol
Jane Dodds MS Aelod Yn bresennol
Altaf Hussain MS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy MS Aelod Yn bresennol
Sioned Williams MS Aelod Yn bresennol
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Rhys Morgan Clerc Yn bresennol
Rachael Davies Ail Glerc Yn bresennol
Angharad Roche Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Naomi Alleyne Tyst Yn bresennol
Joanne Hopkins Tyst Yn bresennol
Wanjiku Mbugua- Ngotho Tyst Yn bresennol
Sara Kirkpatrick Tyst Yn bresennol
Kirsty Thomson Tyst Yn bresennol
Andrea Cleaver Tyst Yn bresennol