Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25 Mai 2022 09.00, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mark Isherwood MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhys ab Owen MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Mabon ap Gwynfor MS
Mabon ap Gwynfor AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Natasha Asghar MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Owain Davies Ail Glerc Yn bresennol
Elizabeth Foster Dirprwy Glerc Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Claire Flood-Page Archwilio Cymru Disgwyliedig
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Albert Heaney Tyst Yn bresennol
Matthew Jenkins Tyst Yn bresennol
Philippa Dixon Archwilio Cymru Yn bresennol
Andrew Doughton Archwilio Cymru Yn bresennol
Euros Lake Archwilio Cymru Yn bresennol
Nick Selwyn Archwilio Cymru Yn bresennol
Dave Thomas Archwilio Cymru Yn bresennol
Rhiannon Ivens Tyst Yn bresennol