Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19 Mai 2022 09.30, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Cyswllt:    Lleu Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Delyth Jewell MS Cadeirydd Disgwyliedig
Hefin David MS Aelod Ymddiheuriadau
Alun Davies MS Aelod Disgwyliedig
Heledd Fychan MS Aelod Disgwyliedig
Tom Giffard MS Aelod Disgwyliedig
Carolyn Thomas MS Aelod Disgwyliedig
Lleu Williams Clerc Disgwyliedig
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig