Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 21 Ionawr 2022 10.15, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Manon George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Mabon ap Gwynfor MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Joel James MS Aelod Yn bresennol
Sam Rowlands MS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol
Julie James MS Tyst Yn bresennol
Amelia John Tyst Yn bresennol
Emma Williams Tyst Yn bresennol
Stuart Fitzgerald Tyst Yn bresennol