Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 31 Mawrth 2022 13.00, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees MS Cadeirydd Yn bresennol
Paul Davies MS Aelod Ymddiheuriadau
Russell George MS Aelod Yn bresennol
John Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd MS Aelod Ymddiheuriadau
Jenny Rathbone MS Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant MS Aelod Yn bresennol
Sam Rowlands MS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Mark Drakeford MS Gweinidog Yn bresennol
Andrew Jeffreys Tyst Yn bresennol
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Aled Ap Neill Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Božo Lugonja Ymchwilydd Yn bresennol