Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 2 Mawrth 2022 10.00, Y Pwyllgor Cyllid

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Owain Roberts
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Peredur Owen Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Jack Sargeant MS
Jack Sargeant MS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Owain Roberts Clerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Yn bresennol
Christian Tipples Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Charlotte Barbour Cynghorwr Arbenigol Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Disgwyliedig
Rebecca Evans MS Gweinidog Yn bresennol
Sharon Bounds Tyst Yn bresennol
Emma Watkins Tyst Yn bresennol