Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 21 Mawrth 2022 13.30, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Rhys Morgan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jenny Rathbone MS Cadeirydd Yn bresennol
Jane Dodds MS Aelod Yn bresennol
Altaf Hussain MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Samuel Kurtz MS
Samuel Kurtz AS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy MS Aelod Yn bresennol
Sioned Williams MS Aelod Yn bresennol
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Rhys Morgan Clerc Yn bresennol
Rachael Davies Ail Glerc Yn bresennol
Angharad Roche Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jane Hutt MS Tyst Yn bresennol
Steve Chamberlain Tyst Yn bresennol
Mark Alexander Tyst Yn bresennol
Chris Pugh Tyst Yn bresennol
Mark Jeffs Tyst Yn bresennol
Seth Newman Tyst Yn bresennol