Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 10 Mawrth 2022 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant MS Cadeirydd Yn bresennol
James Evans MS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones MS Aelod Yn bresennol
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Ymddiheuriadau
Sioned Williams MS Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Rosemary Hill Ymchwilydd Yn bresennol
Dr Paul Worthington Ymchwilydd Yn bresennol
Amanda Blakeman Tyst Yn bresennol
Kirsty Davies Tyst Yn bresennol
Sharon Davies Tyst Yn bresennol
Jon Drake Tyst Yn bresennol
Cecile Gwilym Tyst Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Jane Houston Tyst Yn bresennol
Jamie Insole Tyst Yn bresennol
Dafydd Llywelyn Tyst Yn bresennol
Claire Parmenter Tyst Yn bresennol
Maxine Thomas Tyst Yn bresennol
Sue Walker Tyst Yn bresennol
Stephen Wood Tyst Yn bresennol
Emma Wools Tyst Yn bresennol