Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 2 Chwefror 2022 09.30, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Lleu Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Delyth Jewell MS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Heledd Fychan MS Aelod Yn bresennol
Tom Giffard MS Aelod Yn bresennol
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Lleu Williams Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Rhun Davies Ymchwilydd Yn bresennol
Sara Moran Ymchwilydd Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Susie Ventris-Field Tyst Yn bresennol
Claire O'Shea Tyst Yn bresennol
Zara May Tyst Yn bresennol
Jenny Scott Tyst Yn bresennol
Charles Whitmore Tyst Yn bresennol
Ben Lloyd Tyst Yn bresennol
Berwyn Davies Tyst Yn bresennol
Noel Mooney Tyst Yn bresennol
Eluned Haf Tyst Yn bresennol
Sian Lewis Tyst Yn bresennol