Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 13 Ionawr 2022 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant AS Cadeirydd Yn bresennol
James Evans AS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones AS Aelod Yn bresennol
Ken Skates AS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams AS Aelod Yn bresennol Substituted by Carolyn Thomas MS
Carolyn Thomas AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Sioned Williams AS Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Jeremy Miles AS Gweinidog Yn bresennol
Zenny Saunders Tyst Yn bresennol
David Morris Tyst Yn bresennol
Eluned Morgan AS Gweinidog Disgwyliedig
Julie Morgan AS Gweinidog Disgwyliedig
Lynne Neagle AS Gweinidog Disgwyliedig
Claire Bennett Tyst Disgwyliedig
Tracey Breheny Tyst Disgwyliedig
Steve Elliot Tyst Disgwyliedig
Albert Heaney Tyst Disgwyliedig
Judith Paget Tyst Disgwyliedig
Irfon Rees Tyst Disgwyliedig