Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 18 Hydref 2021 10.30, Pwyllgor y Llywydd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    Huw Gapper
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhys ab Owen MS Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders MS Aelod Yn bresennol
Peredur Owen Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Joyce Watson MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Rhianon Passmore AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Huw Gapper Clerc Disgwyliedig
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Daniel Collier Dirprwy Glerc Yn bresennol
Bob Posner Tyst Yn bresennol
Kieran Rix Tyst Yn bresennol
Dame Elan Closs Stephens CBE Tyst Yn bresennol
Rhydian Thomas Tyst Yn bresennol