Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 15 Tachwedd 2021 12.45, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Claire Fiddes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jenny Rathbone MS Cadeirydd Yn bresennol
Jane Dodds MS Aelod Yn bresennol
Altaf Hussain MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Sarah Murphy MS Aelod Yn bresennol
Sioned Williams MS Aelod Yn bresennol
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Tom Giffard AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Alun Davidson Clerc Disgwyliedig
Claire Fiddes Ail Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Ysgrifenyddiaeth Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Sharon Davies Tyst Yn bresennol
Catherine Fookes Tyst Yn bresennol
Cerys Furlong Tyst Yn bresennol
Jane O’Toole Tyst Yn bresennol
Shavanah Taj Tyst Yn bresennol
Dr Gwenllian Landsdown Davies Tyst Yn bresennol
Alison Cumming Tyst Yn bresennol
Johan Kaluza Tyst Yn bresennol