Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 18 Tachwedd 2021 09.15, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Hybrid - Digital

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Jayne Bryant MS Cadeirydd Yn bresennol
James Evans MS Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian MS Aelod Yn bresennol
Sioned Williams MS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones MS Aelod Yn bresennol
Ken Skates MS Aelod Yn bresennol
Buffy Williams MS Aelod Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Jane Houston Tyst Yn bresennol
Jeremy Miles MS Gweinidog Yn bresennol
David Morris Tyst Yn bresennol
Zenny Saunders Tyst Yn bresennol
Cath Wyatt Tyst Yn bresennol
Helen Jones Tyst Ymddiheuriadau
Dr David Blaney Tyst Yn bresennol
Bethan Owen Tyst Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Phil Boshier Ymchwilydd Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Sarah Hatherley Ymchwilydd Yn bresennol